สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จับมือ สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด รณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน

 

Press Release

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที

 

       (วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ) วันนี้ซึ่งเป็นวันเปิดฤดูกาลไทยพรีเมียร์ลีก ปี 2560 สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ร่วมกับ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จับมือกันมาชักชวนผู้ชมในสนามฟุตบอลไอ-โมบายแห่งนี้ ให้ร่วมกันรณรงค์ใน โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน
 


       ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรีเผ่าสวัสดิ์ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวว่า คนไทยที่เริ่มสูบและติดแล้วมีเพียงร้อยละ 27เท่านั้นที่สามารถเลิกได้ ส่วนอีกร้อยละ 73 จะติดบุหรี่ไปตลอดชีวิตจากการสำรวจในปี พ.ศ.2558 พบว่า ประเทศไทยมีผู้สูบบุหรี่ทั้งสิ้น 10.9 ล้านคนในกลุ่มคนอายุ30 ปีขึ้นไปตายจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 50,710 คนซึ่งสถิตินี้นับว่าสูงและน่าเป็นห่วง เพราะบุหรี่ก่อความสูญเสียมหาศาลต่อผู้สูบ ครอบครัว และประเทศชาติ

 

       เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพที่ดีห่างไกลพิษภัยของบุหรี่ร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดบุหรี่มือ 1 คือคนที่สูบบุหรี่มือ 2 คือคนที่ได้รับสารพิษจากควันบุหรี่บุหรี่มือ 3 คือคนที่ผู้สูบบุหรี่สัมผัสจับต้อง ซึ่งได้รับสารพิษซึมเข้าสู่ผิวหนังด้วยเหตุนี้

 

       กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยสมาคมหมออนามัย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และภาคีเครือข่าย จึงได้จัดทำโครงการ“3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

 

       แม้ว่าพระองค์จะเสด็จสวรรคตแล้วแต่โครงการนี้จะคงดำเนินการต่อไปเพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10การที่ประชาชนในชาติจะมีโอกาสทำกิจกรรมสำคัญเพื่อทำคุณงามความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกันด้วยการชักชวนเชิญชวนท้าชวนให้มีผู้เลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องให้ได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือตลอดชีวิตให้ได้จำนวน3 ล้านคน ทั่วประเทศในระยะเวลา3 ปีโดยเริ่มตั้งแต่ปี 2559 - 2561

 

       สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดร่วมกับ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จึงขอชักชวนเชิญชวนท้าชวนให้พี่น้องชาวบุรีรัมย์และพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศเลิกสูบบุหรี่พร้อมลงชื่อสมัครใจเลิกบุหรี่ได้ที่อสม.รพ.สต.และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศหรือที่เว็บไซต์ www.quitforking.com

 

       เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนไทยด้วยการเลิกสูบบุหรี่และ ที่สำคัญคือการกระทำความดีอันยิ่งใหญ่เพื่อเป็นเกียรติภูมิผู้อาศัยอยู่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

       พร้อมกันนี้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ได้มอบโล่ที่ระลึกแก่คุณเนวินชิดชอบ ในฐานะบุคคลเกียรติยศตัวอย่างการสร้างเสริมสุขภาพสนับสนุนการกีฬาชวนประชาเลิกบุหรี่สุขภาพดีทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันโดยมีคุณกรุณาชิดชอบเป็นผู้รับมอบแทน

 

ชมวิดีโอสั้น

https://drive.google.com/file/d/0B71ThGS8SoXJOUJhbEpPXzdDM0U/view?usp=sharing

ข่าวอื่นๆ

สัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

วันที่ 13-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมแคนทารีเบย์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 สมาพันธ์ฯ ร่วมกับสำนักอนามัย กรุเทพมหานคร จัดกิจกรรม Gen Z Strong Together ไม่สูบบุหรี่ ณ ลานกิจกรรมทางเชื่อมบีทีเอส ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 สมาพันธ์ฯ ร่วมกับสำนักอนามัย กรุเทพมหานคร จัดกิจกรรม Gen Z Strong Together ไม่สูบบุหรี่ ณ ลานกิจกรรมทางเชื่อมบีทีเอส ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน