สมาคมโรคเบาหวาน แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯ ได้จัดการอบรม Practical Outpatient Insulin Therapy แก่บุคลากรทางการแพทย์

สมาคมโรคเบาหวาน แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯ
ได้จัดการอบรม Practical Outpatient Insulin Therapy แก่บุคลากรทางการแพทย์


กำหนดจัดงานอบรม Practical Outpatient Insulin Therapy 2015 (สำหรับทีมรักษาเบาหวาน) ในภาคต่าง ๆ


ซึ่งในแต่ละทีมจะต้องมีแพทย์ จำนวน 1 คน  และบุคลาการทางการแพทย์ 1-2 คน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) ดังนี้.-
 

ครั้งที่ 1  วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 จังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรม Green hotel & resort 

ครั้งที่ 2  วันที่ 26 มิถุนายน 2558 จังหวัดอุบลราชธานี ณ สุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

ครั้งที่ 3  วันที่ 25 กันยายน 2558 จังหวัดสงขลา  ณ โรงแรมเซนทารา หาดใหญ่ 

ครั้งที่ 4  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558  จังหวัดเชียงใหม่  ณ โรงแรม Green Lake hotel  

โดยสามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่
โทร. 02-716-5412  Email : dm.thai@diabassocthai.org

brochure กิจกรรม : Download ได้ที่นี่

ข่าวก่อนหน้านี้

ข่าวอื่นๆ

สัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

วันที่ 13-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมแคนทารีเบย์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 สมาพันธ์ฯ ร่วมกับสำนักอนามัย กรุเทพมหานคร จัดกิจกรรม Gen Z Strong Together ไม่สูบบุหรี่ ณ ลานกิจกรรมทางเชื่อมบีทีเอส ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 สมาพันธ์ฯ ร่วมกับสำนักอนามัย กรุเทพมหานคร จัดกิจกรรม Gen Z Strong Together ไม่สูบบุหรี่ ณ ลานกิจกรรมทางเชื่อมบีทีเอส ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน