ประมวลภาพคอนเสิร์ต รวมพลังสนับสนุน(ร่าง) พ.ร.บ. ความคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ประมวลภาพคอนเสิร์ต รวมพลังสนับสนุน(ร่าง) พ.ร.บ. ความคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

 
ข่าวก่อนหน้านี้

ข่าวอื่นๆ

สัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

วันที่ 13-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมแคนทารีเบย์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 สมาพันธ์ฯ ร่วมกับสำนักอนามัย กรุเทพมหานคร จัดกิจกรรม Gen Z Strong Together ไม่สูบบุหรี่ ณ ลานกิจกรรมทางเชื่อมบีทีเอส ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 สมาพันธ์ฯ ร่วมกับสำนักอนามัย กรุเทพมหานคร จัดกิจกรรม Gen Z Strong Together ไม่สูบบุหรี่ ณ ลานกิจกรรมทางเชื่อมบีทีเอส ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน