สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘

ถึง...ทุกท่าน
 
"ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่  สมาพันธ์ฯขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย"
"อำนวยให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย"
"ขอให้สุขภาพแข็งแรงแกร่งดำรง และมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนาน"

ข่าวอื่นๆ

สัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

วันที่ 13-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมแคนทารีเบย์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 สมาพันธ์ฯ ร่วมกับสำนักอนามัย กรุเทพมหานคร จัดกิจกรรม Gen Z Strong Together ไม่สูบบุหรี่ ณ ลานกิจกรรมทางเชื่อมบีทีเอส ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 สมาพันธ์ฯ ร่วมกับสำนักอนามัย กรุเทพมหานคร จัดกิจกรรม Gen Z Strong Together ไม่สูบบุหรี่ ณ ลานกิจกรรมทางเชื่อมบีทีเอส ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน